ขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับสถานศึกษาในโปรแกรม B-obec ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 

     

    

 


 

หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูล 10 มิ.ย.61

  

ข้อมูล น.ร.ย้อนหลัง

 

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง