106397.(ที่ ศธ 04125/1715)การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 25 เม.ย.-15:45 น.
106343.(ศธ 04125.302/152)โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 24 เม.ย.-15:17 น.
106334.(ศธ.04125.309/078)โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 24 เม.ย.-9:27 น.
106280.(ศธ 04125.135/069)รายงานผลการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp 21 เม.ย.-10:57 น.
106255.(พิเศษ)ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 20 เม.ย.-16:46 น.
106244.ส่งรายชื่อครูผู้เข้าอบรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 20 เม.ย.-14:43 น.
106233.แบบตอบรับ การประชุมปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 20 เม.ย.-13:36 น.
106215.(ศธ 04125.513/218)การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน 20 เม.ย.-10:08 น.
106183.(ศธ 04125.202/275)การประชุมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 19 เม.ย.-14:17 น.
106163.(ศธ.04125.214/060)การประชุมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2560 19 เม.ย.-11:13 น.
แสดงทั้งหมด