128315.(ศธ.04125.211/253)การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 19 ก.ค.-14:38 น.
128240.(ศธ 04125.302/221)รายงานมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค แบบที่ 4 และแบบที่ 5 18 ก.ค.-14:34 น.
128206.(ศธ.04125.309/165)ส่งแบบสำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน 18 ก.ค.-11:58 น.
128161.(ศธ 04125/2088)ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 18 ก.ค.-9:17 น.
128139.(ศธ 04125.513/328)ส่งแบบสำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 17 ก.ค.-16:22 น.
128112.(ศธ.04125.309/166)การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค.-15:35 น.
128091.(ศธ 04125.216 /104)การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค.-15:12 น.
128081.(ศธ.04125.309/165)ส่งแบบสำรวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน 17 ก.ค.-15:01 น.
128068.(ศธ 04125.302/219)การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561 17 ก.ค.-14:28 น.
128031.(ศธ04125.135/122)นำส่งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว 17 ก.ค.-11:24 น.
แสดงทั้งหมด