ประชุม

 ่ฤาสห

ทั้งหมด

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ชุดคำบรรยาย DVD การพัฒนาครู โดยอาจารย์พันทิพพา ทองมี และคณะ โดย ธัญญ์สร //Post
2 ชุดบรรยายสรุป DVD การพัฒนาครู ธัญญ์สร //Post
3 ชุดคำบรรยาย DVD การพัฒนาครู โดย ธัญญ์สร //Post
4 ชุดคำบรรยาย DVD การพัฒนาครู อาจารย์วิเชียร ไชยบัง และคณะ โดย ธัญญ์สร //Post
5 ชุดคำบรรยาย DVD แนวทางพัฒนาครู โดย ธัญญ์สร Post
6 ชุดคำบรรยาย DVD แนวทางการพัฒนาครู ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา โดย ธัญญ์สร Post เรื่อง
7 มารู้จักกับ GarageBand for Ipad2 เปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล
8 อาเซียน เปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล
9 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีความสุข นายประสิทธิ์ รักเผ่า รอง ผอ.สพป.รย.1 (ธัญญ์สร ปชส. รย.1 Post ข่าว)
10 โครงการจิตสาธารณะ "ทำดีเพื่อแผ่นดิน เทิดไท้พระบารมี 84 พรรษามหาราช" เปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล
11 รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านสร้างความรู้ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 นางเอมอร สุดทวี
12 การพัฒนาแบบฝึกการสร้างความรู้ความคิด วิชาภาษาไทย ป.2 นางแก่นนภา บุญเจริญ
13 ผลสะท้อนที่ได้รับจากการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ KUN
14 แผนงาน : การจัดการความรู้ความรู้ (KM) เลขาฯ