นายธนพล แสนยานุภาพ

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

19-10-2561 Hits:403 ข่าว Super User - avatar Super User

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสุพรรณ หารธุจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

Read more

จริยคุณผู้บริหาร

19-10-2561 Hits:296 ข่าว Super User - avatar Super User

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

อบรม pisa

19-10-2561 Hits:332 ข่าว Super User - avatar Super User

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2651 กลุ่มนิเทศ ตามตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านการสอนด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมิน PISA ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย

Read more