สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

    สพฐ.ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านทางสื่อสังคม (Social Media) ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 028319225 หรือ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.