สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

   สพฐ.ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ

      สพฐ.ดำเนินโครงการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อให้ครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ที่ สพฐ.เป็นผุ้ดำเนินการ  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทราบ  สมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://bet-obec.thaijobjob.com