สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอความร่วมประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561

     ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561