สพป.ระยอง 1

Call us: 038-611-231

E-mail: admin@rayong1.go.th

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 

    เสนอชื่่อทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly2nqL8gt รายละเอียดติดต่อได้ที่ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา โทร 055267000-2