สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

    Robinson  ประชาสัมพันธ์การร่วมโครงการ "โรบินสัน สานฝันให้น้อง" ประจำปี 2561 ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในด้านต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดระยอง ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เขียนจดหมายแจ้งความจำนง พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ กลับมายังห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาระยอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2561 โดยให้จัดส่งทาง  

                        E-mail Address; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ระบุหัวเรื่องว่า "ส่งประกวดชิงทุน โรบินสัน สานฝันให้น้อง" ประจำปี 2561 (ปีที่ 12) จากโรงเรียน......................................

ส่งไปรษณีย์ EMS โดยจ่าหน้าซองถึง    ฝ่ายการตลาด บ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่ 99/2  ถนนบางนา-ตราด ต. เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 ระบุมุมซองว่า "ส่งประกวดชิงทุนโรบินสัน สานฝันให้น้อง จากโรงเรียน..........................

รายละเอียดติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร 086-3630169