สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "สุนัขกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต  สามารถตรวจสอบรายชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rscience.go.th หรือ 02-5775456