สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รำไพพรรณี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปรับลดอัตราค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร "การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality:AR)

ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 039-319111 9 ต่อ 10902 งานฝึกอบรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป