สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเมืองระยองรู้รักษ์ดนตรีไทย

วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ลำเจียกดนตรีไทย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง รวมระยะเวลา 3 เดือนสนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร 038-694154

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-30 มิถุนายน 2561