สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญร่วม "งานเกษตรสุรนารี 62" และ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมงานเกษตรสุรนารี และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 62 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2562 ณ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562