สพป.ระยอง 1

Call us: 038-611-231

E-mail: admin@rayong1.go.th

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด 115 โรง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง และจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย

              

              

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

    ศูนย์การค้าแปซิฟิคประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ติดต่อและประสานงานได้ที่ โทรศัพท์ 038771111 ต่อ 8069 หรือ 0816634485

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

     สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://training.yotathai.com Tel: 097-9191001

 

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "สุนัขกับกระบวนการวิทย์ พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต  สามารถตรวจสอบรายชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rscience.go.th หรือ 02-5775456