สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

      5 สิงหาคม 2561 นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 

 

5 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และชมนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานหลักสูตรเพื่อคัดเลือกหลักสูตรต้นแบบที่ดี (Best Practie) ระดับภาค ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง