สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561

19 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด 115 โรง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง และจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย