สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณ ปีงบประมาณ 2561

29 มิถุนายน  2561 เวลา 09.00   สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมประชุมข้าเชิงปฏิบัติการราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 105 คน ลูกจ้าง 4 คน รวมจำนวน 109 คน โดยมีนางสาวขวัญใจ พิมพ์บัว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงการกรอกเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้กับผู้เกษียณฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย