สพป.ระยอง 1

โทร : 038-611-231

E-mail: [email protected]

เขียนโดย Pleประชาสัมพันธ์

คณะสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

   26 มิถุนายน 2561  เวลา 08.00 น. คณะสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ซึ่งกำหนดการจะลงพื้นที่ จ.ระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561  และเยี่ยมชมโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพื้นที่น้อยในสถานศึกษา

ซึ่งโรงเรียนวัดเกาะได้รับการสนุนสนุนงบประมาณจากบริษัทสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และนักวิชาการจาก มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ  มาปฏิบัติการร่วมกับนักเรียน ครู ชุมชน จนทำให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพ วิชาชีวิต โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ที่ได้แนะนำ ส่งเสริม แนวทางการปฏิบัติในโครงการดังกล่าว โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. สำนักงานจังหวัดระยอง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง บริษัทสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ นายก อบต.หนองสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมในการประชุมและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้