วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

 


ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ กำหนดจัดกิจกรรมหนูน้อย Chinese เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบวัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งส่งเสริม การกล้าแสดงออกของนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแต่งกายแบบจีน กิจกรรมการแสดงเข้าจังหวะดนตรี จากบทเรียนที่นักเรียนได้เรียน การบูรณาการ การเรียนรู้ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ 


 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)