วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

 


 

ในวันพุธที่ 25 พ.ย. 58 โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ต.เนินพระ จ.ระยอง ได้จัดกิจกรรม ลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และได้รับทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียน ได้มีการทำกระทงร่วมกัน รำวงย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อร่วมกันสืบสาน ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)