วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร การกราบแม่ในดวงใจ และชื่นชมการแสดงของนักเรียน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมวันพบครูของลูก เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย ในด้านการเรียนการสอนของลูก

ในช่วงกลางภาค โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ มาเป็นประธานในพิธี


 


 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)