วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

การประชุมปฏิบัติการการประกันภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยท่าน ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป. สิงห์บุรี

ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)