วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 คณะครู
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้น อ.2 - ป.6
ไปทัศนศึกษา ณ ทุ่งโปรงทองปากน้ำประแส/อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านเพ จ.ระยอง 
 
 
 
 
 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)