วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 

 

 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗

      นำโดยนายอภิชัย ธิณทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

      ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำ

      ทุก ๆ  ต้นปีการศึดษา

            เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์

ผู้ประสิทธิ์ วิชาความรู้ให้ ซึ่งผู้ไหว้ได้รับความเมตตาจากผู้ถูกไหว้ และยังได้รักษาเอกลักษณ์

วัฒนธรรมไทยไว้

 

 

 

 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗  ได้ที่

www.nk7.ac.th              Facebook : www.facebook.com/nk7rayong

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)