วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 

 

          วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗

นำโดย นายอภิชัย ธิรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูศึกษาดูงานระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองรับการประเมิน

         คุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ประเมินภายนอก ในปีการศึกษา 2560

 

         ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน

         คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมาบยางพร

 

 

              ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ ได้ที่

www.nk.ac.th         Facebook : www.facebook.com/nk7rayong

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)