วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 

    

     เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อนำเสนอ

ร่างงบประมาณประจำปี 2560 และประชุมวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนใน

ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งแนะนะคุณครูที่ย้ายมาและที่บรรจุแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน

ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบืืซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือ

และเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 ได้ที่ www.nk7.ac.th

Facebook : www.facebook.com/nk7rayong

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)