วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

      วันที่ 16 กันยายน 2559 กลุ่มปิโตรเลียมขั้นต้นฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีฐานให้ความรู้แก่นักเรียน 4 ฐาน และมีบอร์ดนิทรรศการสำหรับให้นักเรียนศึกษาเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 14.30 น. โรงเรียนนิคมฯ4 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)