วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

โรงเรียนนิคมฯ4 จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 โดยมีนายณรงค์ ซื่อกำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขันกีฬามีดังนี้ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง กีฬาพื้นบ้าน และกรีฑา ซึ่งแบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ซึ่งการจัดกีฬาภายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี และรักการออกกำลังกายส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ดีต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้ที่

เว็บไซด์ของโรงเรียน : www.nikhom4.ac.th

 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง-4/154158908116599?fref=ts

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)