วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

วันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนนิคมฯ4 รับการประเมินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้านการศึกษา (สถานศึกษาต้นแบบ) ปีการศึกษา 2559 โดยมี รองฯช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสพป.ระยอง เขต 1   นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 นายปรีชา นาคศิริ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา และนายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน เป็นคณะกรรมการการประเมิน ... โรงเรียนนิคมฯ4 ยินดีต้อนรับ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนิน งานให้ดียิ่งๆขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 ได้ที่

เว็บไซด์ของโรงเรียน : www.nikhom4.ac.th

 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง-4/154158908116599?fref=ts

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)