วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

 

 

            โรงเรียนชุมชนนิคมฯ ๗ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. รับการประเมินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้านการศึกษา (สถานศึกษาต้นแบบ) ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการชุดที่ 3 นำโดย นายปรีชา เพ็ชรฉกรรจ์ นางสมคิด มาเรือง นายนพดล แสนผูก ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 

            ในการรับการประเมินในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครู  นักเรียนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ ได้ที่ 
 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)