วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

          โรงเรียนวัดมาบข่าจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้นในวันที่ 8-10 สิงหาคมภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม อาทิเช่น การประกวดวาดภาพ "ในหัวข้อ อาเซียนในฝัน" การตอบปัญหา ,นิทรรศการ,ละคร ฯลฯ เด็กได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม เห็นความสำคัญของสมาชิกอาเซียน

เพื่อพลักดันการดำเนินการด้านการศึกษาของประเทศไทยในสอดรับกลับประชาคมอาเซียน และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตในประชาชนอาเซียน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)