วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
224526
วันนี้วันนี้995
เดือนนี้เดือนนี้32279
ทั้งหมดทั้งหมด2245264
54.225.59.242

         โรงเรียนวัดมาบข่าจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สืบสานอนุรักษ์ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ให้ถูกต้อง ตามครรลองของความเป็นไทยสืบต่อไว้ชั่วลูกหลาน สนุกสานาเบิกบาน พร้อมสาระความเป็นไทย

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)