วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     วันที่ 12 มกราคม 2561 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้น อ.1 - ป.6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)