วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

สรวลสันหรรษาชื้นชีวาปี 61 

          โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายจัดกิจกรรมเทศกาลวันปีใหม่ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมสืบสานกิจกรรมปีใหม่ของโรงเรียน ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการทำงาน และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)