วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

             วันที่ 28 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดยนายสุจินต์  สุขเกิด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านท่าเสา โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตศึกษา การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย O-Net การสะท้อนผลการสอน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 (PLC) ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มตำบลหนองบัวเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)