วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 Best Practice โรงเรียนวัดปทุมาวาส จักสานงาม ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านสำนักทอง โดยนายธนพล แสนยานุภาพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ โรงเรียนวัดปทุมาวาส นำโดย นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยตัวแทนครู นำนักเรียนพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จักสานรูปแบบต่างๆ

เข้าร่วมประกวด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานจักสาน และ

สามารถนำความรู้เกี่ยวกับงานจักสานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างรายได้ และสร้าง

คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)