วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงต้นชันร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดบึงต้นชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กิจกรรมวันสำคัญนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติจริง ร่วมเวียนเทียน เป็นการฝึกตนให้อยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)