วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 

 

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ครูทิพวัลย์  เหมะชะญาติ  นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา

ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559  

จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงสุชา  สุขเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมบุรฉัตร

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)