วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

วันที่ 13-14 ตุลาคม 2559   โรงเรียนบ้านท่าเสา  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ณ สวนเสือศรีราชา, พิพิธภัณฑ์อวกาศ (inspirium) และ J-Park ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง โดยมีคณะครูและผู้ปกครองควบคุมดูแล


 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)