วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 


1. เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านท่าเสา นำโดย นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ จำนวน 47 คน จาก โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และโรงเรียนวีดคีรีวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21


2.เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านท่าเสาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดของโรงเรียนในตำบลหนองบัว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าเสา โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนวัดปทุมาวาส โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านคลองขนุน ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยมี นายสุจิน สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 


3.เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเสา นำโดย นางสาวสาวิตรี เพ็งดี ครู คศ.1 และ นางสาวกรรณิกา ไชยะโอชะ ครูผู้ช่วย ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสาระดับชั้น ป.4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สายลับจับคาร์บอน" ณ โครงการป่าวังจันทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


4.วันที่ 8 - 9 กันยายน 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในตำบลหนองบัวและโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559 โดยมีนายสุจินต์ สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ทั้ง 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าเสา โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนวัดปทุมาวาส โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านคลองขนุน

 


5.วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 นายปรีชา  นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา และนายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครู คศ. 3 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นำโดย นายสุรินทร์ ฟุ้งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งและคณะครู เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)