วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54


 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจำเนียร นุชศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)