วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 


           เมื่อวันศุกร์ที่ 19สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านท่าเสา นำโดย นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครู คศ.3 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 นำโดย ่นายนวรัตน์ ด่วนชะเอม ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่ฯ จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 


  เมื่อวันศุกร์ที่ 19สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านท่าเสาได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)