วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.166.196

 


 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นำโดยนายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าเสา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านโนนหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 45 คน ได้เข้าศึกษาดูดงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)