วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 


1.วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน คณะตัวแทนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโครงการศึกษาดูงานการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเสา เพื่อศึกษาการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

 


2.ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา  นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะตัวแทนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านท่าเสา เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงอาหารประจำโรงเรียน 


 

3.วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเสา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)