วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 


1.ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทีย สพป.นครราชสีมา เขต 5


2.วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา และคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดธรรมสถิต สพป.ระยอง เขต 1 เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


3.วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานเรื่องหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ  82 พรรษา โรงเรียนบ้านท่าเสา

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)