วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา
ได้มอบกิตติบัตร นักเรียนคุณธรรมดีเด่น ให้แก่ นายกฤษฎา บัวศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดหนองพะวา ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี
ทางด้านพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงมอบกิตติบัตรให้แก่นักเรียนดังกล่าวมานั้นมาเพื่อเป็น
ขวัญกำลังใจให้นักเรียน เพื่อดำรงซึ่งไว้ความดีตลอดไป

 

 
เมนูสำหรับสมาชิก



แหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)