วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง  โดยจัดขึ้นวันที่ 9 มิถุนายน 2559 

โดยมี่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางโอวาท วารีสระ เป็นประธานในพิธี
และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนทีผลการสอบ ์NTและ O-net เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)