วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดพลา นำโดยนางอรณิชชา วรรณฑาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-3 ร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ให้มีสมาธิ ทำให้เกิดปัญญาและส่งเสริมให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)