วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

  7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดบ้านฉาง จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ บูรณาการ เพิ่มความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการนำของ นายสมบัติ สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง ครูและนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายนิรันดร์ ปรัชญกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานพิธีเปิด เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมนี้ เป็นการสรุปผลการเรียนทุกกลุ่มสาระและผลงาน พร้อมทั้งกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในแต่ละสาระ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)