วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

วันที่ 31 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดพลาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ระดับชั้นอนุบาล 1-2 Space Inspirium ศรีราชา และArt in paradise พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)